CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phật duyên

PHẬT DUYÊN

Tịnh Tân Bửu Tháp hôm nào?

Cổng rào khép kính đón chào đứa con.

Một cô gái nhỏ lon ton

Tay cầm quyển sách hãy còn thơm hương

Tựa nhìn qua cửa thiền đường

Gọi Cô đón Bé về phương hội này

Gặp Cô Bé vẫy tay chào

Nào hay hôm ấy Bé vào nhập môn

Giọng Cô cất tiếng ôn tồn

Hỏi Con có ở lại hông đó mà

Đáp rằng con hết la cà

Ở đây với mẹ con à ráng tu

Vượt dòng danh lợi lu bu

Rồi con cũng được êm ru tới giờ

Ba năm oằn oại ơ thờ

Nào hay con đã đến bờ Sa Di

Mỗi khi bỏ mẹ con đi

Là con đứt ruột như ly cõi hồng

Sợ rằng mẹ ngóng mẹ trông

Làm con bất hiếu đau lòng mẹ ơi!

*

HOÀI NIỆM

Ngày nào về lại Long An

Ngày nào ta được về sang bến lành

Suy tư thức suốt năm canh

Niết Bàn chẳng rõ cảnh này phải chăng?

    *

CON CỦA MẸ

Mẹ gà con vịt  phải đâu

Mẹ là mẹ của con lâu lắm rồi

Phải đâu đi đứng nằm ngồi

Mẹ là mẹ của kiếp hồi tái sanh./.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: