CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Phù vân

Trăm năm có nghĩa gì đâu

Ngàn năm thế thái vẫn câu vô thường

Kiếp người ví tợ giọt sương

Hay như giọt nắng cuối đường hoàng hôn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: