CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Qua cõi phù sinh

zen stone 033

Đi qua dòng đời

Gắng trọn niềm vui

Dù gặp gian khổ

Vẫn giữ nụ cười.

 

Đi qua dòng đời

Gắng trọn niềm vui

Dù gặp nghịch ý

Không buồn giận đời.

 

Đi qua dòng đời

Gặp nhiều lận đận

Quyết không hờn hận

Một lòng yêu thương.

 

Đi qua dòng đời

Dù lắm ngọt bùi

Hay là phẩn, tiểu…

Vẫn không bồi hồi.

 

Đi qua dòng đời

Gặp nhiều hạng người

Tốt, xấu… oan gia

Nhẫn chịu khóc cười.

 

Đi qua dòng đời

Ngang qua nhà xí

Xả bỏ uế khí

Lòng được thảnh thơi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: