CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Rạng hình liên hoa

Hoa tâm tươi đẹp bởi lòng

Sen thơm vượt khỏi bụi hồng bùn dơ

Trên đời vạn sự thua hơn

Lửa sân nổi dậy oán hờn nhiễm si

Tu là nhẫn nhục từ bi

Giữa bao mắng chửi kể chi tị hiềm

Đời người ngọn gió bát phong

Thường năng quán chiếu nơi lòng xả buông

Gặp thiện tri thức dồi trao

Gỡ đi ác nghiệp trần lao ở đời

Thực hành bốn hạnh ba la

Hành trì lục độ sáng tòa chân tâm

Bình thường giới luật hằng chăm

An nhiên tĩnh lặng truy tầm lý kinh

Hạnh lành tỏa vững niềm tin

Phúc thời trổ quả rạng hình liên hoa.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: