CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sen gương

 

Thiền trà vị đắng mùi thơm,

Thân tuy khổ hạnh tâm hồn thảnh thơi

Nghiêng vai gánh Đạo vào đời,

Cho đời tỏ Đạo ta người đồng tu.

Buồn vui hai mối buộc ràng,

Bằng sắt một sợi, bằng vàng một dây.

Thảy đều ràng buộc cả hai,

Không chăm tháo mở không tày thoát ly

Ma vương tung bạc rải vàng,

Lung lòng con Phật lạc đàng chân tu.

Tiếng khen đừng thấy mừng vui,

Tiếng chê đừng thấy bùi ngùi khổ đau.

 

Hột cát nhỏ bỏ chìm đáy nước,

Đống đá to chở được qua sông.

Từ bi lái chiếc thuyền không,

Đưa người khổ hải lướt dòng mê tân.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: