CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sen nở

sen

Hôm qua sen nụ ửng hồng

Lâng lâng sương trắng trong lòng đung đưa

Ấp e hé nở chào mưa

Mát trong thoang thoảng hương đưa quanh vườn

Quang lâm chim chóc bốn phương

Vừa hay sen nở tận tường viếng thăm

Cánh mềm phơn phớt xoe tròn

Tâm gương chấm điểm ươm mầm hạt con

Một mai cánh rụng gương tròn

Hạt toan già cứng mãi còn không tiêu.

(Tịnh xá Ngọc Chung - TP.HCM)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: