CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sinh nhật

Chào đời có biết gì đâu

Lớn lên mới hiểu thâm sâu cuộc đời

Trần gian cũng rất tuyệt vời

Mẹ cha thầy bạn những lời dạy khuyên

Quê hương đất nước tổ tiên

Chúng sanh các loại gắn liền trước sau

Tương quan mật thiết với nhau

Vui buồn chia sẻ dồi trau tâm mình

Nhu hòa thuần thiện chân tình

Điểm tô đời đạo nhân sinh kiếp người

Thế nhân cần sự vui tươi

Cần nên có một nụ cười an nhiên

Cười đâu hao tốn bạc tiền

Cười vui đúng chỗ bình yên thuận hòa

Sinh ra trong cõi ta bà

Vô thường vô ngã hiểu ra rõ ràng

Khổ đau đừng chọn hành trang

Phước lành hành lý nhẹ nhàng mang theo

Những gì xấu ác đừng gieo

Thanh bần đơn giản sống nghèo vẫn vui

Con đường đạo pháp không lui

Đường đời cũng chẳng ngậm ngùi điều chi

Trong tâm đã khắc từ bi

Đạo đời vốn đẹp có gì phải lo

Sống là phải biết cách cho

Đừng nên cất giữ bo bo trí tài

Đừng làm những việc gì sai

Học theo gương hạnh Như Lai sáng ngời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: