CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Sống trong hiện tại

 

Phút giây hiện tại tuyệt vời

Cần nên trân trọng biết nơi biết thời

Giờ nào việc nấy người ơi!

Để tâm chánh niệm yêu đời thế thôi

Buông đi những chuyện xa xôi

Tương lai chưa đến đừng ngồi mộng mơ

Sống trong hiện tại nên thơ

Phước duyên phải tạo đừng chờ đừng trông

Giữ cho thanh tịnh cõi lòng

Bớt tham bớt nhiễm bụi hồng ít vương

Quay về Tam Bảo dựa nương

Ăn chay niệm Phật noi gương Thánh hiền

Không tham đâu vướng não phiền

Không sân đâu bận truân chuyên khổ sầu

Không si sáng suốt nhiệm mầu

Đường trần vạn lối rõ sâu tận tường

Không còn chìm đắm thê lương

Tiền tình danh vọng vô thường thế gian

Biết vậy tâm trí bình an

Tương lai quá khứ chẳng màng lao tâm

Ăn năn những việc sai lầm

Thảnh thơi hiện tại gieo mầm tốt tươi

Từ bi lợi ích cho người

Tâm luôn hoan hỷ nụ cười luôn xinh

Sống sao trọn nghĩa trọn tình

Góp phần tô điểm an bình thế gian.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: