CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Sứ giả tình thương

 Thân tặng Phật tử Châu Ngọc

Hiện thân trên khắp nẻo đường

Đem tình thương, xóa đau thương mọi nhà.

Tay trao tay, những món quà

Sớt vui chia khổ như là hóa thân

Niệm   Quán Âm, hành Quán âm

Ngàn tay nâng đỡ tâm tâm kết nguyền

Tình thương xoa dịu não phiền

Hiện thân như thể chiếc thuyền thanh lương

Cho người vơi bớt đau thương

Giúp thêm nghị lực dặm trường thế nhân

Nắng mưa dầu dãi xa gần

Dẫu mình khó nhọc, thêm phần người vui

Quý thay công đức tuyệt vời

Tán dương ca ngợi bao lời cho cân

Nước cành dương rưới cõi trần

Nguyện noi gương hạnh Quán Âm giúp đời

Cho người đau khổ nhẹ vơi

Mình thêm bi lực rạng ngời từ tâm

Nguyện cầu Bồ Tát Quán Âm

Độ cho Châu Ngọc thêm phần an vui

Thêm sức khỏe giúp mọi người

Nhà nhà có được nụ cười bình an.

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: