CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tâm bi

Bi là giúp chúng sanh lìa đau khổ

Được ấm no bớt những cảnh cơ hàn

Hết khó khăn không còn phải gian nan

Sống vững chãi giữa cuộc đời xao động.

 

Bi có nghĩa cứu khổ là quan trọng

Vì mỗi người đều có nỗi khổ riêng

Ở cõi này có nhiều chuyện rất phiền

Cần trợ giúp khi gặp điều bế tắc.

 

Học Phật pháp phải thực hành sâu sắc

Tâm từ bi đem ứng dụng vào đời

Đừng khép lòng trước người khổ chơi vơi

Đừng phân biệt màu da hay chủng tộc.

 

Phải luôn lấy hạnh từ bi làm gốc

Nhớ sẵn sàng gặp người khổ ra tay

Theo khả năng tùy sức lực tháng ngày

Điều làm được đừng bao giờ tránh né.

 

Giúp nhân loại chớ kể công người nhé!

Làm vô tư đừng tính toán nghĩa nhân

Tâm bao dung đừng đòi hỏi đáp ân

Thấy cảnh khổ hãy nhiệt tình giúp đỡ.

 

Làm điều tốt đôi khi hay trắc trở

Đừng nản lòng cứ việc thiện làm thôi

Khi được làm là lòng đã vui rồi

Diễm phúc nhất là tâm bi rộng mở.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: