CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tâm giàu vô lượng

1.

Thượng nhân quý ở chữ Giàu

Giàu tình đậm nghĩa thương nhau đạo hiền

Giàu hùng trí dũng an nhiên

Chuyển hóa tam độc hạnh hiền trải xa

Sân si tham ái đà qua

Uy nghi pháp thể tựa quà trao ai…

2.

Lục độ Nhẫn nhục mau hành

Oan trái nghịch ý hãy dành Từ tâm

Hỷ Xả thương xót đừng ganh

Dù vui hay khổ Bi nhanh lẹ gìn…

3.

Từ Bi thêm Hỷ Xả buông

Âu lo phiền não nỗi buồn chia tay

Kiểm soát tâm ý hằng ngày

Trong tâm sáng tỏa hương bay khắp miền…

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: