CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thăm lại chiều nay

Chiều nay con trở lại,

Thăm nơi người yên nghỉ,

Đồi cỏ gió thầm thì,

Lòng đất nâu mộng mị.

 

Đến với nhau đời này,                  

Biết nhau vui lắm thay,

Quãng đời sao ngắn ngủi,

Nẻo về mãi trắng tay.

 

Mộ người yên chốn cũ,

Cạnh rẫy mía thuở nào,

Mía giờ vẫn xanh tốt,

Ngọt lịm cõi hư hao.

 

Đó đây thêm nhà cửa,

Đất rộng vẫn người thưa,

Núi Nghệ chưa thay sắc,

Lạc lõng giữa chiều mưa.

 

Vì vô minh khắc khoải,

Trở lại biết bao lâu?

Dòng sinh tử vô định,

Sẽ có ngày gặp nhau.

 

Vô thường nào hơn thế,

Mộng tỉnh lìa bến mê,

Đường luân hồi vạn nẻo,

Vẫn tỏ lối ta về. 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: