CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thầm nguyện

Nguyện đem tất cả chân tình

Hiến dâng đời đạo nhân sinh cõi này

Nguyện làm được việc gì hay

Giúp cho nhân thế mỗi ngày tốt hơn

Nguyện không ganh ghét oán hờn

Giữ tâm kiên cố không sờn chí tu

Nguyện hằng tinh tấn công phu

Cầu cho nhân loại đừng thù hận nhau

Nguyện nay mãi đến mai sau

Chúng sanh còn ác sớm mau hiền hòa

Nguyện cho tất cả gần xa

Mọi người hạnh phúc nhà nhà ấm êm

Nguyện đời đạo đức nhiều thêm

Nhân dân lợi lạc trọn niềm tin yêu

Nguyện cầu thành tựu ít nhiều

Tặng cho cuộc sống những điều đơn sơ

Nguyện người đừng quá thờ ơ

Đừng nên lạnh nhạt làm ngơ vô tình

Nguyện cùng giúp ích nhân sinh

Sẻ chia vật chất tâm linh đời thường

Nguyện lòng trong sạch thanh lương

Không buồn không giận không vương khổ sầu

Nguyện xin Phật pháp nhiệm mầu

Trường tồn cõi thế thấm sâu tâm người

Nguyện truyền pháp bảo không lười

Sống trong chánh niệm xinh tươi của thiền

Nguyện mong thế giới bình yên

Khắp nơi khắp chốn mọi miền an vui.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: