CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thăm Yên Tử

Yên Tử mây giăng đá chập chùng

Trúc Lâm sơ Tổ đại oai hùng

Băng đèo, vượt suối quên vương giả

Nguyện đạt đạo mầu hạnh Thế Tôn.

 

Thiên thu công hạnh rạng trời mây

Lối cũ Nhân Tông đặt gót hài

Vạn đại nhơn sinh đều kính cẩn

Nhớ về Thánh tích Tổ hoằng khai.

Trích từ tập "Hành Hương"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: