CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thăng hoa thiện lành

Ai ơi giữa cuộc đời này

Nhân nhân quả quả vần xoay chính mình

Từ trong vô lượng kiếp sinh

Ta sống buông thả tánh tình tệ hư

Mắt, tai, mũi, lưỡi… chấp nư

Thấy, nghe, ngửi, nếm… ngục tù đam mê!

Vui buồn, thương ghét hả hê…

Ngày qua tháng lại ủ ê đường trần

Tử sinh, sinh tử phù vân

Chấp ngã hằng hữu vạn phần khổ đau

Sống chết luân hồi qua mau

Tưởng rằng ta được… ngờ đâu chẳng gì!

Có không, ảo giác sầu bi…

Chồng chất khổ lụy mê si cuống cuồng

May thay trong cõi vô thường

Được gặp chánh pháp soi đường thức tâm

Tự mình thấy rõ sai lầm

Tự mình dừng lại nói làm mê tân

Tự mình sám hối tự thân

Thay đổi quan niệm tinh thần sống tu

Ngày đêm tinh tấn công phu

Tự mình soi rọi mây mù ngày xưa

Quyết tu tự quyết bỏ chừa

Tâm tánh chấp thủ nói bừa làm ngang

Nay nhờ giáo pháp Phật ban

Biết tin nhân quả soi đàng mà đi

Khi mê tham chấp sân si

Nay tỉnh chiếu diệu lưu ly hạnh hiền

Khi mê tham chấp đảo điên

Nay tỉnh tỏ rạng pháp duyên từ hòa

Khi mê tội lỗi hằng sa

Nay tỉnh tu tập thăng hoa thiện lành

Nam mô Phật pháp thiên sanh

Đại từ bi, đại hóa thành phúc ân.

Chùa Phổ Quang - Khóa tu 1 ngày An lạc
(20/7/2014-24/6/Giáp Ngọ)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: