CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thầy tôi

 

Thầy ban ánh sáng từ bi

Giúp cho nhân loại thoát ly não phiền

Thầy là ngọn đuốc thiêng liêng

Rước đưa đệ tử đến miền hoa quang.

Thầy như trăng tỏa sắc vàng

Trải màu ấm áp muôn ngàn ý thơ.

Thầy thương trẻ dại non khờ

Nêu đường chỉ lối đến bờ bình yên.

Thầy nguồn trí tuệ vô biên

Cho con theo bước cần chuyên tu hành

Thầy cây đại thụ nghiêng nhành

Cho con hưởng bóng mát lành chở che.

Thầy là suối ngọt Tào Khê

Cho con gội rửa bụi mê hồng trần

Thầy là bảo ngọc quý trân

Cho con giữ vững tinh thần tự tin.

Thầy là ngọn gió huyền linh

Xua đi vọng tưởng vô minh hoành hành.

Thầy là từ phụ chúng sanh

Đem mầm Bát nhã kết thành bảo liên.

Thầy gieo chủng giống uyên nguyên

Cho con diệt tận ưu phiền bủa vây

Thầy là Cha, Thầy là Thầy

Cho con được sống tháng ngày bình an.

Thầy con tỏa sáng hào quang

Theo gương Phật Tổ lên đàng độ sanh

Thầy như sen ngát hương thanh

Ngàn năm thấm đượm ân tình nước non.

Dù cho núi cạn non mòn

Tình Thầy con nguyện mãi còn khắc tâm

Nguyện tu thoát khỏi luân trầm

Hầu mong báo đáp ân thâm ngút trời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: