CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thiền quang Tâm Minh

1 - GIA PHONG THÂN THẾ

Phúc duyên nhiều kiếp nhiều đời

Đời nầy danh phận gọi mời thanh cao

Đinh bộ Thượng thư tâm giao

LÊ-ĐÌNH họ tộc sắc màu Quảng Nam

Thân sinh trí tuệ linh đàm

Đình Dương – Đình Thám… tục kham nối truyền

Cổ học, tân học… thắng duyên

Thông minh xuất chúng, mối giềng gia phong

Tinh hoa huyết thống Tiên Rồng

Thủ khoa y sĩ… Lạc Hồng Đông Dương

Bác sĩ Pháp quốc học đường

Duy Tân khởi nghĩa sáng gương quê mình

Lại thêm suối mạch gia đình

Đông các Đại học sĩ... tình tương lân

Bình Thuận, Sông Cầu, Qui Nhơn

Nho, Y, Lý, Số… hộ dân giúp đời

Chùa Tam Thai, Hội An mời

Kệ thiêng vô tướng thức thời hướng tâm

“Bồ-đề tự tánh thậm thâm

Gương sáng cũng vậy trăng rằm hư vô

Xưa nay huyễn ảo phù đồ

Há đâu nhơ sạch tinh thô bận lòng!”

2 - THỜI DUYÊN HỘI TỤ

Dòng đời như một dòng sông

Cụ Phan chí sĩ quy tòng bến xưa

Nghĩa tình truy điệu thuyền đưa

Quảng Nam – Hà Tĩnh móc mưa dặm ngàn

Nhân duyên về Huế hội đàn

Trúc Lâm cổ tự chiên đàn thơm hương

Tổ Giác Tiên khai thị đường

Vô tướng thanh tịnh cát tường Tâm Minh

Tổ đình Thập Tháp xương minh

Đại sư Phước Huệ giảng kinh, luận thiền

Hải Triều Âm báo rộng tuyên

Trùng hưng Phật giáo chí nguyền Thái Hư

Ngũ hiền tôn đức đạo sư

Thập bát đồng tín Đại từ Đại bi

An Nam Phật học lưu ly

Trúc Lâm trụ sở phụng trì phạm âm

Cư sĩ Hội trưởng cao thâm

Từ Quang thuyết pháp tích trầm thanh lương

Ngày ngày đèn tuệ soi đường

Trí thức bừng ngộ am tường Diệu Không

Giải Ngạn, Minh Châu… suối hồng

Long lanh bóng nguyệt lâm tòng tựa nương

Bác sĩ giám đốc nhất gương

Viện Bài lao Huế - y phương cứu nàn.

3 - PHỤNG SỰ ĐẠO ĐỜI

Trùng kiến Tổ đình Từ Đàm

Phụng sự đạo nghiệp Già Lam chơn thường

Phật đản Diệu Đế cát tường

Chuông ngân vi diệu mười phương an bình

Nguyệt san Viên Âm lưu quỳnh

Chủ nhiệm chủ bút lung linh đạo đời

Giáo lý ngôn luận phụng thời

Pháp âm lan tỏa tuyệt vời thiền quang

Phật học Báo Quốc nghiêm trang

Tăng tài đơm nụ rỡ ràng ngát hương

Đại sư Trí Độ khai đường

Đốc giáo đào tạo xiển dương huy hoàng

Thiện Hòa, Thiện Hoa, Trí Quang

Siêu - Minh - Thành - Tịnh... sen vàng Nhật Liên...

Lại về Đại học Tây Thiên

Đông Tây, kim cổ nhiệm huyền thiên hương

Đôn Hậu, Trí Thủ khai nguồn

Vi Mật: Nguyện, Thể, Hiển trường xuất thân

Tỉnh – Chi – Khuôn hội… Trung phần

Thừa Thiên – Đà Nẵng thượng tầng Quảng Nam

Hiện tướng Bồ-tát quán tham

Hành chánh, báo chí, nhẫn kham... bộn bề

Văn Tư Tu… vạn khứ hề

Kinh, Luật, Luận gốc Bồ-đề thẳm sâu

Giới, Định, Tuệ nối nhịp cầu

Tinh tường giảng dạy truyền trao phép đời

Ứng dụng Phật lý độ người

Bình dân – trí thức mười mươi thấm nhuần

Pháp sư Cư sĩ hóa thân

Tông Thông, Thuyết giáo… hiển thần nơi nơi

Ánh sáng chân lý tỏa ngời

Ngọc quý chánh pháp mỉm cười thăng hoa

Ngày bổn sư nhập Di-đà

Phát thệ nguyện gánh hằng sa mật thiền.

4 - VẠN TẦNG NON THIÊNG

Tu chỉnh điều lệ vượt triền

Hội trưởng, tri sự các miền gần xa

Hoằng truyền phổ hóa ma-ha

Sự tướng, lý tánh chan hòa độ sanh

Nguyễn Hoàng, Bến Ngự tri hành

Giảng kinh – viết báo thiên sanh đức hiền

Gia đình Phật hóa phổ... tuyên

Thanh – thiếu, nam nữ thiện duyên vun bồi

Chánh tín tài đức trăng soi

"Duy tuệ thị nghiệp" đạo đời xưa sau

Trẻ già trong sáng mai đào

Một lòng gìn giữ đồng dao mạch thiền

Chia sẻ cuộc thế đảo điên

Ổn định cơ sở mối giềng Thiền gia

Tòng Lâm Kim Sơn Tăng-già

Chấn hưng Phật giáo kết tòa đại bi

Tài thí, pháp thí lưu ly

An Nam Phật học duy trì tinh hoa

Nguyệt san Viên Âm ba-la

Phật học viện đẹp Lăng-già bảo trân

Đạo pháp, dân tộc… trung hưng

Xây dựng nền tảng chuyển luân thiện lành

Dòng đời vạn nẻo tương sanh

Hợp tan, tan hợp, lá cành phong sương

Một chín bốn lăm… về nương

Giang sơn đất mẹ tìm đường ước mơ

Chủ tịch kháng chiến dựng cờ

Liên khu V Trung bộ phụng thờ tổ tiên

Tập hợp thân hữu, đoàn viên...

Huynh trưởng Đức Dục, thanh niên, gia đình

Công, nông, trí thức hiền minh

Phong trào kháng chiến gắn tình nước non

Phật học, triết học… Bồng sơn

Nghiên cứu, so sánh tâm hồn Mác Lê

Đến năm bốn chín du hề

Từ Nam ra Bắc sơn khê núi rừng

Hòa bình Thế giới nhân dân

Chủ tịch vận động vạn tầng non thiêng.

5 - TÂM MINH THƯỜNG TỊNH

Trăm năm thế sự não phiền

Phiên dịch kinh điển nhẹ yên tinh thần

Thủ Lăng Nghiêm kinh độ trần

Tân Sửu sáu mốt hóa thân trăng vàng

Quán Sứ Hà Nội – Đạo tràng

Phật Bảo, Pháp Bảo… hội đàn Tăng thân

Thất thập tam, Kỷ Dậu xuân

Tháng ba, mùng bảy thọ phần thiên thu...

A-di-đà Phật vô ưu

Quê hương Cực lạc trượng phu Niết-bàn.

Tâm Minh thường tịnh thiền quang.

Lê Đình Thám trụ an nhàn Tây phương.

Từ Đàm – Huế, 7/3/Kỷ Hợi – 2019

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: