CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Thức tỉnh

 IMG 7051

HT. Giác Tràng

 

Đừng ngủ nữa, đệ huynh đừng ngủ nữa

Vì trần gian đã say đắm nhiều rồi

Dậy đi thôi, thức tỉnh dậy đi thôi

Nghe Chơn Lý để trau dồi tâm trí.

 

Nghe Chơn Lý để hiểu thông nghĩa lý

Có thánh nhân xuất hiện cõi trần gian

Dẫn nhân sinh đến cảnh giới Niết-bàn

Mau thực hiện bước lên đường giải thoát.

 

Xa bến tục nương thuyền về Cực lạc

Dẫn loài người lìa bỏ chỗ lợi danh

Dù tan xương thịt nát vẫn cam đành

Miễn trọn đủ đức lành về Tịnh độ.

 

Hỡi huynh đệ ta là người giác ngộ

Hãy mau mau cắt ái với ly gia

Quyết tâm tu thoát khỏi chốn ái hà

Nương thuyền giác lánh xa đời tội lỗi.

 

Áo thư sinh giờ đây ta đã cởi

Áo ca-sa bình bát đất mang rồi

Ta bước đi và bước mãi không thôi

Quyết giải thoát đường luân hồi sanh tử.

 

Dù sắc đẹp lợi danh tài beo nhử

Cũng không bằng cái đẹp của thiên nhiên

Hỡi đệ huynh sớm mau bước lên thuyền

Vượt khổ hải nương về miền Cực lạc.

 

Hoàng Y Khách (HT. Giác Tràng)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: