CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tiễn Thầy

Trên đường sứ mạng

Người vượt không gian

Ra đi như cánh chim bằng

Đem nguồn Pháp vũ rưới nhuần thế gian

Đạo tâm Phật tử khắp miền

Trông Thầy như thể suối ngàn trông mưa

Bấy lâu nắng hạn khát khô

Thầy về ban rưới cam lồ Pháp vân

Cho rừng thơm ngát hoa xuân

Cho cây trổ lộc, chim mừng hát ca

Cho đầm sen rộ nở hoa

Đón mừng Bát-nhã trải tòa Pháp Không

Trăng rừng, suối cũng lâng lâng

Từ đây đâu chẳng là cung đàn trầm

Thầy đi mở hội bình minh

Với lời chim hót Ca Lăng Tần Già

Thầy đi mang cả mùa hoa

Với hơi gió ấm thiết tha gội nhuần

Không gian đượm thắm tưng bừng

Thời gian chờ đợi cảm thông bấy chầy

Thiên thu dồn lại một ngày

Quán thông Bát-nhã mở bày Diệu Tâm

Nơi đây Thầy đặt dấu chân

Cỏ cây, phong cảnh trong ngần nét xuân

Duyên lành đón nhận Pháp âm

Niết-bàn thể hiện thậm thâm sâu vời

Khi Thầy đi đứng nằm ngồi

Ở ăn ngủ nghỉ, nơi nơi Niết-bàn

Sống mà “Như Thị” trọn nguyền

Bước chân tự tại khắp miền thế gian

Chúc Thầy sức khỏe kiện khang

Viên thông sứ mạng mở đường Như Lai

Trần gian Cực lạc là đây

Cùng trong một thể - bởi hai cái nhìn

Giác – mê cũng tại lòng mình

Giác thành Phật quả - mê làm chúng sanh.

 

Xa Thầy như nước xa nguồn

Mong Thầy như thể suối ngàn trông mưa

“Non cao đã biết hay chưa

Nước đi ra biển, lại mưa về nguồn” [1]

Nghìn thu lý Đạo chơn thường

Tình Thầy nghĩa đệ miên trường thủy chung.

 

[1] Thơ của thi sĩ Tản Đà

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: