CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Tiếng chuông khuya

 Lối cũ ai về, ta với ta

Rừng đêm lẽ bóng chếch trăng tà

Chuông khuya ngân mãi ai người tỉnh

Bỏ lại cuộc vui kiếp phù sinh.

(Dharamsala, 2003)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: