CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tĩnh lặng tư duy

Tìm về ý nghĩa Chân Như,

Nêu đèn trí tuệ tâm từ lạc an.

Bay cùng khắp chốn trần gian,

Biết rằng năm uẩn là thân vô thường.

Niệm tâm thức giác tỏ tường,

Tư duy thanh lọc trên đường tiến tu.

Giờ giờ tinh tấn công phu,

Sống đời phạm hạnh hoà nhu an nhàn.

Liên hoa bừng sáng rõ ràng,

Xây đài Cực lạc Niết-bàn thảnh thơi.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: