CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tĩnh lặng

Đêm nào từng bước chân,

Rải trên hè phố vắng,

Không gian dường thinh lặng,

Bên nhau chẳng nói năng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: