CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trăng vàng thuyền không

 TrangVangThuyenKhong

I. CỘI NGUỒN PHÙ SINH

1. Căn

Làm người tích tụ sáu căn

Mắt thường để thấy, để năng gọi mời

Tai nghe chấp thủ tiếng lời

Mũi ngửi thơm dịu, giao bôi thế thường

Thân hay xúc cảm ghét thương

Ý hay quyến luyến vấn vương mê tình

Ai ơi ! khéo quán xét mình

Khéo tu, khéo tập viên minh căn lành.

2. Trần

Sắc là cảnh trí thiên sanh

Thinh là âm vọng pháp tình gần xa

Hương là thoang thoảng bay qua

Vị là bùi ngọt mặn mà đắng cay

Xúc cảm thương ghét khứ lai

Pháp duyên nghiệp chướng, trong ngoài buồn vui

Người ơi ! sớm thức tỉnh đời

Tự mình soi sáng tìm vui chính mình.

3. Thức

Nhìn đời… ôi cõi phù sinh

Nghe đời… ôi tiếng nhục vinh vui buồn

Hương đời lắm nỗi bi thương

Vị đời càng nếm, càng vương khổ sầu !

Xúc cảm mê đắm lao đao

Biết rồi, biết nữa… quặn bào ruột gan

Cuộc đời biển khổ trần gian

Càng yêu thương, lắm bẽ bàng thế nhân !

4. Giác

Thấy là để ngộ phù vân

Nghe là để chứng thinh trần huyễn không

Ngửi là chuyển lắng bụi hồng

Nếm là tịnh hóa thanh trong vị đời

Cảm xúc chế ngự lòng người

Ý thức thanh thản mười mươi yên bình

Trăm năm hoài niệm tâm linh

Trăm năm thị giác thắng tình phàm phu.

5. Độ

Căn, trần, thức, giác vô ưu

Vượt thời gian, vượt mây mù sắc không

Ly xả, bố thí… đục trong

Trì giới thu nhiếp chuyển dòng nghiệp căn

Kham nhẫn chịu đựng thường hằng

Tinh tấn soi chiếu, ánh trăng thanh lòng

Tháng năm trừng quán tương vong

Tuệ giác thân chứng, thong dong tịnh nhàn.

6. Chuyển

Trăm năm trong cõi nhân hoàn

Đến đi mờ mịt muôn ngàn buồn vui

Thấy là thấy… nhẹ nhàng thôi

Nghe là lắng… biết tiếng đời phù hư

Ngửi là thoang thoảng hương thư

Nếm là thắm vị vô dư ngọt bùi

Cảm nhận thấu suốt tình người

Nghĩa đời, ý đạo mười mươi tâm thiền.

7. Phàm phu

Thấy biết chấp thủ cái triền

Tính toán hơn, thiệt… trói duyên hại đời !

Thắng thua, phải quấy, miệng lời…

Nghiệp nghề mưu lợi… tìm nơi buộc ràng

Ta khổ, người khổ lầm than

Ta siêng quấy ác, xấu hoàn lại ta

Trong lòng quỷ quyệt yêu ma

Định hướng sái quấy, khó mà an vui.

8. Hiền Thánh

Thức tỉnh xoay chuyển dòng đời

Bỏ tà, quy chánh làm người thiện tâm

Thấy biết chơn chánh thoát lầm

Biết suy nghĩ chánh… Linh Nham bồ đề

Lời nói chơn chánh thắng mê

Việc làm chơn chánh… lối về thiền gia

Nếp sống chơn chánh Tăng già

Siêng năng tu học kết tòa liên hoa

Ngày đêm tưởng niệm Phật đà

Chánh định an trú, ấy nhà Như Lai.

II. TRĂNG VÀNG THUYỀN KHÔNG

9.

SINH thời cát bụi trần ai

NHẬT nhật lai khứ huyễn đài nhân gian

SÁU Ba la mật thiền quang

TÁM chánh đạo hiển “Trăng vàng thuyền không”.

10.

Năm xưa Kỷ Sửu huyền đông

Tháng Mười, mười bảy nhập dòng phù sinh

Trời cao mây xám lung linh

Hợp tan, tan hợp… hữu tình long lanh

Thời gian trầm lắng qua nhanh

Chiều nay gặp lại bên gành đồng ngô

Khỉ vàng, Trâu trắng ngẩn ngơ…

Trăm năm cõi mộng hững hờ sương tan !

Tình tang… tích tịch… tình tang…

Trăm năm bến ngự “Trăng vàng thuyền không”.

Pháp viện Minh Đăng Quang, 17/10/ Bính Thân - 2016

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: