CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Trăng

Trăng bao nhiêu tuổi trăng già

Ta bao nhiêu tuổi tìm ra lẽ đời

Yêu thương giận ghét... chơi vơi

Ôm vào tâm chỉ rã rời xác thân

Trăng buông, trăng mãi trong ngần

Ta buông, tâm đượm hương trầm bay xa

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: