CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tri túc (Ăn chay)

AnChay

Cơm là thảo dược thắm trời xanh

Dùng tạm nuôi thân giúp huệ lành

Buổi đến no lòng thân dứt trược

Ngọ về ấm dạ miệng lìa tanh

Nào an pháp hạnh trì kinh để

Ham tỉnh thiền na quán sự dành

Lợi rủ si mờ tâm mãi tối

Tinh thần bất định bởi hoài danh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: