CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tu ...

Tu

Thế cuộc xoay vòng sớm đổi thay

Chuyên tu chẳng sợ túi lưng đầy

Buông lung loạn trí khôn thành dở

Định tĩnh yên lòng dại hóa hay

Vạn sự xuôi chèo ba tấc lưỡi

Ngàn điều mát mái một gang tay

Hồng trần chí vững lo tròn phận

Chuyển nghiệp do mình trả lúc vay.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: