CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tự sám hối

sam hoi

Chân thành đảnh lễ Phật mười phương 

Giũ sạch trần tâm giũ bụi đường

Rực rỡ Ba Ngôi từ mãi giúp ...

Yên bình Ngũ thể đạo hằng nương

Tham sân đoạn dứt vì luôn hiểu.. 

Ái dục rời xa bởi đã tường..

Ý khẩu ôn hòa theo pháp Phật

Duyên lành nghĩa rộng sáng từ thương.

---

Duyên lành nghĩa rộng sáng từ thương

Đoạn khổ thần an giới tỏ tường 

Bướng bỉnh buông rồi êm pháp trụ

Gan lì giũ được lắng thiền nương 

Thi hành Bát Nhã khơi lần tu 

Thực hiện Liên Hoa thấy chặn đường 

Bát Chánh duy trì trong ý niệm

Chân thành đảnh lễ Phật mười phương

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật (3 lần).

 

(Thơ ĐL thể liên hoàn thuận nghịch vận)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: