CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tự sửa mình

tu sua minh

Định lắng hồ trăng tỏ bụi mù

Rơi buồn dứt khỏi mọi phiền ưu

Tâm bình vén sửa từ nông cạn

Ý lặng bồi tô nghĩa héo rù

Ngoại cảnh hòa duyên êm sắc hạ

Trong đời giải nghiệp thắm màu thu

Lòng thanh chuẩn mực soi dòng ảo

Vượt sóng hồn nhiên rạng óc tù.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: