CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tự tại

 

 

Nếu như cuộc sống mọi điều như ý

Thế gian này đâu có kẻ khổ đau

Ta với người cũng có điểm giống nhau

Hãy thông cảm cho nỗi đau kẻ khác

 

Vì quá đói mới thấy ăn quan trọng

Bị khát khao sẽ thèm muốn vô cùng

Người và ta vẫn có một điểm chung

Không tham vọng đâu có gì đau khổ?

 

Người đang khổ thôi từ nay đừng khổ!

Dừng lại đi buông bỏ mọi tham cầu

“Thiểu dục tri túc” nhớ hiểu thâm sâu

Thực hành đúng sẽ yên vui tự tại

 

Trên thế giới này nhiều điều tốt đẹp

Đẹp nhất là một nếp sống vị tha

Vật chất trần gian dù có bao la

Mà không đạo đức làm sao đẹp được?

 

Đức trọng quỷ thần cũng luôn kính nể

Lo sợ gì chuyện thiên hạ khen chê

Việc thế gian mặc ai thích nhún trề

Mình tự tại dạo chơi bằng trí đức.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: