CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tục diệm truyền đăng

Mô hình Chánh điện Học viện Phật giáo VN tại TP. HCM - Cơ sở II

*Chúc mừng Lễ Động thổ xây dựng ngôi Chánh điện, Giảng đường
& Lễ Tốt nghiệp Cử nhân Phật học khóa XI - HVPGVN tại TP.HCM

Đại hồng ân, đại trượng phu

Hoan hân phúc quả điều nhu hạnh lành

Hỷ sự tinh tấn học hành

Chúc Phật pháp thắng duyên sanh thuyền từ

Mừng Học viện hiển huyền thư

Lễ kính Tam bảo chơn như thừa truyền

Động khai ấn cổ kim tuyên

Thổ, mộc, thuỷ, hoả… mối giềng thiện sanh

Xây nền tảng Di Lặc danh

Dựng tòa Phật bảo nối cành thiên hương

Ngôi thượng phẩm đẹp tâm vương

Chánh đạo, chánh tín… cát tường nhân gian

Điện bảo hùng, rực sen vàng

Đại ân, đại đức đạo tràng long lanh

Giảng kinh, luật, luận… tinh anh

Đường xưa duy tuệ nghiệp lành vô ưu

Học hạnh tinh tấn công phu

Viện pháp sách tấn vân du ta bà

Phật tuệ giác đại ma-ha

Giáo dưỡng kinh luận thăng hoa thế trần

Việt siêu tâm thức trong ngần

Nam phương phúc quả vạn tầng sen thiêng

Thành nhân gian phạm đăng truyền

Phố phường thiện sự bình yên chan hoà

Hồ mộng xanh biếc thiên nga

Chí nguyện mài miệt thiền gia nhiệm mầu

Minh quang huyền diệu thẩm sâu

như vô tận nhịp cầu thiện sanh

Lễ tạ ân đức hoá thành

Tốt đời, đẹp đạo cao thanh êm đềm

Nghiệp thị lan tỏa trường miên

Cử pháp hằng hữu thắng duyên dòng đời

Nhân thiên hoan hỷ mỉm cười

Phật tâm, Phật tánh rạng ngời hoằng dương

Học hạnh tương ứng chơn thường

Khóa khóa đơm nụ thanh lương mạch thiền

Mười mươi con cháu Rồng Tiên

Một hai, ngàn, vạn… sĩ hiền Tăng nhân

Thành quả phúc báu hộ trần

Tựu vô lượng pháp ứng phần thời duyên

Viên minh sứ giả hiện tiền

Mãn công đức “tục diệm truyền đăng” quang.

Phương Thảo am, 19/9/Mậu Tuất 2018

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: