CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tuệ tri Chánh Đạo

Thời học pháp rõ ràng chân lý

Ý nghĩa sâu, cao quý muôn phần

Con đường Trung đạo giải phân

Lối vào tuệ giác đến gần nhân sinh.

Tứ Thánh Đế thuyết minh soi tỏ

Giúp muôn người biết rõ khổ đau

Diệt trừ gốc rễ khổ sầu

Tám ngành Thánh đạo cao sâu nên hành.

Trước nhất phải thuộc rành Chánh Kiến

Chánh Tư Duy tu tiến chuyên cần

Tốt thay Chánh Ngữ ai lân

Chánh Mạng nuôi sống tinh thần sạch trong.

Pháp Chánh Nghiệp hiểu thông cho kỹ

Chánh Tinh Cần vững ý vô biên

Chánh Niệm ghi nhớ lời hiền

Chánh Định thể nhập tầng thiền phát sinh.

Đường Chánh Đạo giải minh vững bước

Giới giữ gìn, Định được tiến sâu

Trí tuệ đắc pháp nhiệm mầu

Tam Vô Lậu Học gom thâu pháp hành

Nghe Phật dạy quả lành sớm đến

Giúp nhân sinh vượt bến sầu bi

Khổ ưu quyết diệt tâm ly

Chứng được Đạo Quả, Vô vi Niết-bàn.

(Mây Viễn Xứ - India ngày 04.08.2021)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: