CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tùy duyên

Tùy duyên không phải cho qua

Tùy duyên là để tránh xa hứa liều

Tùy duyên hai chữ đáng yêu

Tùy duyên điều kiện bấy nhiêu hiểu rồi

Tùy duyên khỏi nói lôi thôi

Tùy duyên xem lại hạ hồi giải phân

Tùy duyên là có nghĩa nhân

Tùy duyên để khỏi đổi thân thành thù

Tuy duyên là biết hòa nhu

Tùy duyên lặng lẽ thiên thu không hèn

Tuy duyên chấp nhận cho quen

Tùy duyên không phải đợi khen mới làm

Tùy duyên là biết không kham

Tùy duyên hạn chế sự ham muốn nhiều

Tùy duyên là một tuyệt chiêu

Tùy duyên có thể làm xiêu lòng người

Tùy duyên chỉ biết mỉm cười

Tùy duyên ai nỡ cứ khươi lại hoài

Tùy duyên đâu có gì sai

Tùy duyên giữ được lâu dài tình thâm

Tùy duyên phải tự hiểu thầm

Tùy duyên có nghĩa nhờ ngầm cảm thông

Tùy duyên chớ có bận lòng

Tùy duyên cho nhẹ đừng trông đừng chờ

Tùy duyên không phải thờ ơ

Tùy duyên là để bất ngờ đó thôi

Tùy duyên chưa hẳn xa xôi

Tùy duyên có thể nói rồi làm ngay

Tùy duyên tùy việc hằng ngày

Tùy duyên tự tại từ nay nhẹ nhàng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: