CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Túy tương ca

Về đâu sáu nẻo luân hồi

Bàng hoàng lặng bước, bồi hồi tiếc thương

Vui nào hoàn lại vấn vương

Lệ nào khóe mắt lạc đường tóc tơ

Nắng mưa, sương gió bơ phờ

Người đi kẻ ở hững hờ khói hương

Chôn chân giữa chốn sa trường

Ngày qua tháng lại hỏi đường đã qua

Nhặt tìm dấu tích hương hoa

Nửa dòng thinh sắc nửa hòa càn khôn

Hỏi mây sao bước chân dồn

Nửa vào tịch tịnh, nửa hồn sầu dâng

Chén say rót lệ lâng lâng

Chén thương, chén nhớ nửa vầng trăng khuya

Chén mê, chén tỉnh đầm đìa

Chén vào sầu muộn, chén lìa cố hương

Bụi trần gieo rắc mười phương

Oan trần nghiệt ngã mấy đường phù hoa

Canh khuya thức giấc mắt lòa

Mộng trường mộng bỗng vỡ òa hư vô

Ngàn năm lớp lớp sóng xô

Sát - na nhận mặt bồ đề thiên thu.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: