CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Tuyên thệ

Cuộc huyễn hóa khéo bày, khéo đặt

Mối lương duyên phiêu bạt ức trăm miền

Sâu sâu thẳm nặng lòng khu biệt

Lệ sầu dâng đưa tiễn một hoài miên

Này suối mát giúp giùm ta nhé

Rửa oan khiên một chén tạc, chén thù

Kiếp phong trần khách mãi khách trần

Lầm một khắc để luân hồi vạn kiếp

Ta đến đây nhưng đừng mê muội

Thắp đèn tâm soi khoảnh khắc mê luân

Xin dũng mãnh thoát lối mòn luẩn quẩn

Cột buộc ta bao khổ kiếp gian truân

Bể ái hà, mau mau tỉnh thức

Lưới vô minh xé toạc một khung trời

Đừng tiếc nuối kẻ xây nhà hư ảo

Nhận ra đi, đập nát gốc manh bào

Ta đến để bước đi thong dong

Để tự tại giữa trời trong mây trắng

Xin hãy nhìn, nhìn sâu trong thầm lặng

Nhiễm ô nào khuất lấp một vầng trăng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: