CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Uống nước nhớ nguồn

Kể từ độ Phật ra đời,

Cứu nhân sanh thoát luân hồi khổ đau.

Từ ngàn xưa đến ngàn sau,

Tổ Thầy lớp lớp thay nhau nối truyền.

Gìn vàng giữ ngọc thiêng liêng,

Trước sau vun đắp cội thiền sum xuê.

Khiến người lạc lối quay về,

Quê xưa chốn cũ cận kề tông môn.

Tuy rằng bao lớp cháu con,

Kẻ vầy người khác nhưng không lạc nòi.

Tâm chơn qui hướng Phật-đà,

Hành vi ích nước lợi nhà làm duyên.

Đệ nhất Ni trưởng Huỳnh Liên,

Đóa sen vàng chốn cửa Thiền ngát hương.

Vì đời ban bố tình thương,

Hiên ngang anh dũng can cường dấn than.

Chẳng nề khó nhọc gian truân,

Vào sanh ra tử bao lần hiểm nguy.

Tâm bác ái dạ từ bi,

Vượt lên trên phận nữ nhi thường tình.

Những mong vạn loại hàm linh,

Tự do hạnh phúc thanh bình yên vui.

Lập công tạo đức cho đời,

Dựng xây tôn tạo nhiều nơi tu hành.

Hơn hai trăm lẻ đạo tràng,

Tịnh xá Ni giới nghiêm trang pháp tòa.

Thiện nam tín nữ hiệp hòa,

Cùng nhau tô đắp bảo tòa Như Lai.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: