CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vè làm báo tường

Nghe vẻ nghe vè,

Nghe vè làm báo,

Người người nhôn nháo,

Lo việc báo tường,

Ngày lễ hiến chương,

Nhớ ơn thầy tổ.

Con đây thật khổ,

Chẳng viết nên thơ,

Cắn bút đợi chờ,

Cuối cùng cũng viết.

Con xin nói thiệt,

Về bản thân con,

Học thì lôi thôi,

Ngủ thì số dách,

Giảng sư tất bật,

Đã đến lớp rồi,

Con vẫn còn ngồi,

Ngủ gà ngủ gật.

Giật mình thức giấc,

Trễ học mất thôi,

Lật đật hụt hơi,

Đến nơi vừa kịp.

Kẻng khua một hiệp,

Thầy trước con sau,

Cửa trước thầy vào,

Cửa sau con đến.

Gặp nhau kính mến,

Buổi học rộn ràng,

Đâu đó sẵn sàng,

Cùng nhau bàn bạc.

Lời thầy dõng dạc,

Văng vẳng bên tai,

Con cứ gật hoài,

Khen hay đáo để.

Phượng múa rồng bay,

Chữ ở trên mây,

Chữ bay theo gió,

Chỗ kia không có,

Chỗ nọ tùm lum,

Ngang dọc một chùm,

Đọc không ra chữ,

Ai mà xem thử,

Không nín được cười,

Quyển tập gà bươi,

Trông mà phát ngán.

Thôi thì cũng ráng,

Chép lại đàng hoàng,

Đâu đó rõ ràng,

Xứng danh trò giỏi.

Ba tháng mệt mỏi,

Cái chuyện hạ hè,

Bao nhiêu chuyện lành,

Đáng ghi vào sử.

Cho dù lánh dữ,

Cũng trở nên hay,

Mai này chia tay,

Trở nên kỷ niệm.

Thôi chào tạm biệt,

Con đi ngồi thiền,

Kẻo lại chê bai,

Là người lười biếng.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: