CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Viếng chùa Cổ Lễ

Cổ Lễ chùa xưa trải lắm thời

Trên cao thờ tượng Đức Như Lai

Hằng ngày dân chúng về chiêm bái

Chuông mõ hòa chan giữa đất trời

Phía trước sân chùa một bửu tháp

Vươn cao sừng sựng dáng thanh bai

Tháng năm lặng lẽ dầm mưa nắng

Cửa Phật mở toang tiếp độ người

Cứ mỗi đêm về nghe tiếng chuông

Lâng lâng hồn tục kiếp vô thường

Cõi đời huyễn mộng như sương khói

Hãy sớm quay về nẻo cố hương.

Trích từ tập "Hành Hương"

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: