CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vườn hoa Bát-nhã

                                    Kính tặng Đại đức GH. 

Kết nụ Chân Như gởi tặng đời

Dương trần dạo bước mệt nào ngơi

Công lao vĩ đại khơi nguồn sáng

Nghĩa cử bao la tỏa ánh ngời

Để những ân tình trao vạn chốn

Cho dòng đạo vị thấm ngàn nơi

Vườn hoa Pháp Bảo hương lan mãi

Kết nụ Chân Như gởi tặng đời.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: