CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Vượt thoát

Phước nhiều nên được làm người,

Tình thương phải có nụ cười biết ân.

Ân cha nghĩa mẹ tình thâm,

Sống tròn hiếu thảo vẹn phần làm con.

Xa nhà lòng vẫn hằng còn,

Lương tâm kẻ sĩ sắt son với đời.

Nhà xưa con đã xa rồi,

Vào nơi Tịnh xá bước đời lập thân.

Hoa sen vượt khỏi bùn trần,

Nữ trung quân tử sáng ngần thanh cao.

Áo nâu con đã mặc vào,

Học làm Phật Thánh gian lao không sờn.

Bền lòng khí tiết cao sơn,

Con ơi, tình mẹ rộng hơn biển ngàn.

Mong sao con đắp y vàng,

Trở về thăm mẹ rỡ ràng tông môn.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: