CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xa xăm

Phố vắng chiều nay tôi đến thăm

Đường xưa lối cỏ bước âm thầm

Then cài đâu nữa khung trời cũ

Nhật nguyệt bây giờ bỗng xa xăm.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: