CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xác thân vô thường, khuyên người gắng chí

Thân này tứ đại hiệp nên

Thân này rõ thiệt vô thường không sai

Khuyên cùng tất cả ai ai

Sớm mau thức tỉnh Bồng Lai đặng về

Đừng vì xác thịt mê mờ

Bỏ quên quê cũ không về thăm cha

Dần dà tháng lại, ngày qua

Xác thân già yếu thây ma đã gần

Vậy nên ta sớm ân cần

Quay chân trở lại về gần đường xưa

Đã đi đừng ngại nắng mưa

Tín tâm quyết tiến quê xưa ắt về

* * *

Thân tứ đại, thân vô thường đâu chắc

Xác thân này nhất khắc sẽ tiêu tan

Mồ sâu kia sẽ chốn nắm xương tàn

Những điều vinh nhục trần gian lu mờ.

Ni sư Chơn Liên

Trụ trì Tịnh xá Ngọc Tân – Nha Trang

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: