CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Xuất gia 2

 XUẤT GIA 2          

Xuất gia không phải là buồn

Xuất gia là để luôn luôn tu hành

Xuất gia để độ chúng sanh

Xuất gia là để tịnh thanh cõi lòng

Xuất gia tự tại thong dong

Xuất gia giải thoát không không nhẹ nhàng

Xuất gia tâm trí bình an

Xuất gia học đạo muôn ngàn điều hay

Xuất gia nương tựa theo thầy

Xuất gia nhằm để đổi thay đời mình

Xuất gia chuyển hóa vô minh

Xuất gia tô điểm tâm linh hiền từ

Xuất gia sống với minh sư

Xuất gia để hiểu chữ Như cửa thiền

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: