CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Xuất gia 3

 

 

XUẤT GIA 3         

Xuất gia không phải thất tình

Xuất gia là để cho mình yên thân

Xuất gia đền đáp tứ ân

Xuất gia không phụ thân nhân bạn thầy

Xuất gia là một điều hay

Xuất gia nhập chúng dựng xây đạo tràng

Xuất gia lợi ích huy hoàng

Xuất gia đem lại giàu sang tâm hồn

Xuất gia theo đức Thế Tôn

Xuất gia gìn giữ bảo tồn kệ kinh

Xuất gia giúp ích nhân sinh

Xuất gia hiểu rõ thế tình trắng đen

Xuất gia như đóa hoa sen

Xuất gia vượt khỏi bùn phèn đục nhơ.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: