CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Yêu thương rộng mở

Mtrung6

Miền Trung còn lắm khó khăn

Cảnh quê lam lũ bâng khuâng tháng ngày

Bao người chịu đắng chịu cay

Lũ về trôi mất bao ngày ước mong

Cảnh nghèo đeo bám bên lòng

Bao nhiêu năm tháng gánh gồng chợ khuya

Cuộc đời hai chữ không lìa

Chén cơm manh áo lối kia đi về

Thương người cảnh khó nhiều bề

Ít tiền ít gạo sẻ san cơ hàn

Mong cho khắp cõi trần gian

Lập đời bố thí phước phần mai sau

Nhân lành nuôi dưỡng ước ao

Gieo nhân tích đức biết bao an bình

Quà này gói trọn bao tình

Mong cho cuộc sống niềm tin hướng về

Ban vui bố thí chuyển mê

Nhường cơm sẻ áo đề huề yên vui

Yêu thương mở lối cho đời

Rộng đường an lạc nơi nơi an hòa

Yêu thương là gấm là hoa

Có ta có bạn bao la tình người

Đời vui hạnh phúc nơi nơi

Yêu thương rộng mở cho đời thêm tươi.

(kỷ niệm về miền Trung phát quà từ thiện)

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: