CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !


Vè ủng hộ Đuốc Sen

Nghe vẻ nghe ve

Nghe vè muốn ngỏ

Gần xa bày tỏ

Đến các đạo tràng

Hoan hỉ sẵn sàng

Cùng chư độc giả

Một năm thong thả

Đuốc Sen bốn kỳ

Tin tức những gì

Liên quan Hệ phái

Đuốc Sen gặt hái

Đáp ứng kịp thời

Ghi nhớ muôn đời

Ân sâu Thầy Tổ

Cùng nhau báo bổ

Ủng hộ Đuốc Sen

Giới thiệu làm quen

Đến người chưa biết

Thật là cần thiết

Những vùng sâu xa

Chớ có bỏ qua

Đuốc Sen Khất Sĩ

In ấn tỉ mỉ

Bìa đẹp rõ ràng

Đọc thông dễ dàng

Hiểu về Hệ phái

Tăng Ni ghi lại

Những bài viết hay

Quý báu lắm thay

Chung tay góp sức

Đồng tâm hiệp lực

Ủng hộ Đuốc Sen

Khêu sáng ngọn đèn

Quang minh trí tuệ

Thể theo thường lệ

Khất Sĩ Đuốc Sen

Gần gũi thân quen

Tâm tư độc giả

Thâm ân cao cả

Hòa thượng Trung Tâm

Chỉ vẽ phương châm

Đền ơn thiết thực

Hòa chung dòng mực

Tiếp sức trợ duyên

Hòa thượng nhắc khuyên

Dẫn đường chỉ lối

Ai người phân phối

Ủng hộ Đuốc Sen

Tán thán đáng khen

Đền ơn thiết thực

Một trời một vực

Từ thiện lớn lao

Ai nấy xôn xao

Cùng nhau đóng góp

Đuốc Sen thoi thóp

Nếu chẳng quan tâm

Ươm hạt nảy mầm

Đền ơn Thầy Tổ

Đuốc Sen cực khổ

Tất cả thành viên

Nói đến bạc tiền

Xin đừng cân nhắc

Đuốc Sen chẳng mắc

Chẳng thấm vào đâu

So với đóng thâu

Phóng sanh ủy lạo

Gần xa đồng đạo

Ủng hộ Đuốc Sen

Thắp sáng ngọn dèn

Quang minh chánh pháp

Ấy là đền đáp

Ân đức Tổ sư

Hoan hỷ lòng từ

Đầu năm đóng đủ

Đuốc Sen tranh thủ

In ấn tiếp theo

Giá rẻ thấp nghèo

Hiệp tâm ủng hộ

Ủng hộ... là… ủng hộ!

 

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: