CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ân Thầy

Phụ là thần Hộ pháp,

Cho con nguồn ánh sáng,

Trên con đường tu tập,

Vô minh con thoát thân.

Đường trần muôn vạn cảnh,

Quyến rũ con từng ngày,

Nhưng nhớ lời Phụ dạy,

Con thức tỉnh cơn say.

Tinh tấn trong mọi lúc,

Luyện tâm ý miệt mài,

Ơn Thầy sâu nặng quá,

Con làm sao trả xong.

Chỉ biết năng tu học,

Để không phụ lòng người,

Những ngày qua dạy bảo,

Vì đàn con thân yêu.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: