CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Ân Thầy

Nam-mô Bổn Sư Thích-ca Mâu-ni Phật

Kính bạch chư Tôn đức chứng minh,

Kính bạch trên Tam vị Sư bà chứng minh,

Kính bạch chư vị Ni trưởng, quý Ni sư cùng quý Sư cô và toàn thể đại chúng chứng minh,

Kính thưa toàn thể quý Phật tử kính mến,

Dòng thời gian thấm thoát trôi nhanh theo định luật tuần hoàn của vũ trụ. Mới ngày nào chúng con được quỳ trước chư Tôn đức giáo phẩm để làm lễ khai mạc khóa sống chung tu học lần thứ 16, thế mà giờ đây, sau những tiếng tích tắc thời gian trôi qua lặng lẽ, khóa “Sống chung tu học” sắp hoàn mãn. Với tấm lòng chí thành, chúng con xin thành kính bộc bạch đôi dòng cảm tưởng.

Kính bạch chư Tôn đức! Thật sự tất cả hành giả khi khóa tu hoàn mãn, ai ai cũng muốn viết và muốn nói lên những điều cảm xúc, nhưng vì thời gian có hạn, chư huynh đệ cảm niệm trong tâm và thể hiện bằng sự tu tập với niềm hoan hỷ.

Khóa “Sống chung tu học” lần này cũng là lần thứ 2 tại tịnh xá Ngọc Trung đăng cai để chúng con trở về tu tập. Càng tu học chúng con càng cảm nhận được ân tình của quý Ni trưởng, quý Ni sư. Dù niên hạ đã cao, tuổi già sức yếu, nhưng quý Ngài không ngần ngại, vượt khó khăn, không quản gió mưa, thời tiết, tuy rất lạnh, vẫn thường lưu tâm nhắc nhở, coi sóc việc tu học của đại chúng. Cũng như Ban Giảng huấn đã cho chúng con những pháp âm vi diệu, nghĩa lý nhiệm màu trong các bài kinh, nhu cầu đời sống tu học.

Đặc biệt, khóa tu lần này, chúng con cảm kích vô cùng, vì khóa tu này với ý nghĩa cúng dường công phu tu học để tưởng niệm ân đức của Đức Thầy và chư Tôn đức Tăng đã dìu dắt Ni giới Giáo đoàn III suốt 55 năm qua.

Kính bạch chư Tôn Đức!

Khi Sư phụ con còn sanh tiền, chúng con vẫn thường nghe Sư phụ kể lại những ân đức của Đức Thầy. Ngài vô cùng xót xa, lo lắng cho Ni chúng như người mẹ, người cha, thật kính mến vô cùng. Hôm nay, chúng con thấy được những hình ảnh ở mãi thời gian khác nhau, những bước chân khoan thai với nụ cười hỷ lạc của Đức Thầy, oai nghi hùng dũng của Ngài, sự thị hiện tại nơi đây. Chúng con được nghe pháp âm vi diệu của chư Tôn đức cũng như quý Ni trưởng, nói lên ân đức cao dày và cuộc đời hành trình của Giáo đoàn III nói chung và Ni giới Giáo đoàn III nói riêng cách đây 55 năm, chúng con thật vô cùng xúc động!

Nhân dịp này, chúng con nỗ lực tu 7 ngày xin dâng cúng lên Đức Thầy và chư vị Ân sư đã cho chúng con giới thân huệ mạng này, kính dâng lên Đức Thầy từ bi chứng giám. Không những trong 7 ngày mà thời gian mãi mãi về sau, chúng con sẽ cố gắng tu tập để đáp đền tứ trọng ân trong muôn một.

“Giới luật là thọ mạng của Phật pháp, giới luật còn thì Phật pháp còn.”

Những lời vàng huấn thị, những hồi chuông cảnh tỉnh, mãi vang động trong tâm thức chúng con. Những phương pháp đối trị căn phiền não của quý Ngài nhắc nhở mỗi ngày, chúng con khắc ghi trong lòng, động viên chúng con tiến tu đạo nghiệp.

Chính nhờ nương sự sống chung tu học, chúng con đã khéo đóng cửa các căn, nhiếp tâm trí trong chánh niệm, ăn uống biết chừng mực, thấu rõ các tướng tâm không để ba nghiệp thân, miệng, ý buông lung mà sanh phiền não.

Chúng con, hàng hậu học phước mỏng nghiệp dày nhưng rất diễm phúc, rất tự hào được sống trong Giáo hội, trong sự dạy dỗ chăm lo nuôi dưỡng của chư Tôn thiền đức bằng những lời pháp ngọt ngào mát lịm, và tin chắc là huệ mạng chúng con sẽ lớn dần theo ngày tháng, để không phụ lòng thương tưởng của chư Tôn thiền đức lãnh đạo, lo lắng. Hàng chư Ni chúng con nguyện sẽ cố gắng tu hành, cố gắng học tập đi theo ngọn đèn thiền mà chư Tôn đức đã soi ra.

Để duy trì ngọn Phật hải đăng cửu trụ ta-bà, chư Tôn đức không ngần ngại đường xá xa xôi mà trở về đây chứng minh. Nơi tổ chức quý Ni trưởng, quý Ni sư, quý sư cô đã lo lắng từ vật chất đến tinh thần cho khóa tu diễn ra tốt đẹp. Thật là cao cả, thật vô cùng cảm kích!

Không biết nói sao, làm sao để trút cạn nỗi lòng cảm kích, chúng con chỉ biết chân thành cầu nguyện hồng ân chư Phật, chư Tổ, Đức Thầy luôn gia hộ quý Ngài được dồi dào sức khỏe, ở lâu nơi đời, dìu dắt chúng con bằng con thuyền chánh pháp, mãi là ngọn đèn thiền sáng soi dẫn lối, là bầu sữa ngọt nuôi sống huệ mạng chúng con cho đến ngày giải thoát.

Trong khung cảnh trang nghiêm của những ngày sống chung tu học, được hít thở không khí pháp vị hôm nay, kính chúc chư Phật tử được nhiều hạnh phúc, tâm đạo kiên cố, trí đạo triển khai, đạo lực sâu dày.

Nam-mô Chứng Minh Sư Bồ-tát Ma-ha-tát.

TKN. Hảo Liên

Ni chúng tịnh xá Ngọc Bảo – Ninh Thuận

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: