CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Bông hồng cài ngực

Ân nào sánh tựa với vầng dương

Nghĩa cả thiêng liêng sáng rõ tường

Chữ hiếu luôn là chân trí huệ

Thưa đời bố mẹ biển tình thương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: