CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cảm tưởng của Phật tử về Vu Lan thắng hội

IMG 0068Hơn 20 thế kỷ qua, đạo Phật luôn hòa quyện vào vận mệnh dân tộc và không ngừng khởi sắc, tạo cho nền văn hóa Việt Nam một đặc trưng riêng biệt đậm nét dân tộc và Phật giáo. Một trong những ngày lễ lớn của Phật giáo đã sớm chuyển mình thành ngày lễ có ảnh hưởng lớn đến đời sống văn hóa tinh thần của người Việt Nam, đó là ngày lễ Vu Lan.

Hai chữ Vu Lan được hình thành từ công hạnh cứu mẹ đầy cảm động của ngài Mục Kiền Liên. Do đó, lễ Vu Lan mang một ý nghĩa lớn là báo ân cha mẹ, đồng thời còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn là biết ơn và báo ơn, tư tưởng ấy rất phù hợp với tư duy thuần hậu, chất phác của người Việt Nam:

Uống nước nhớ nguồn,

Ăn quả nhớ kẻ trồng cây.

Đức Thế Tôn tuyên bố, Ngài ra đời vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho chư thiên và loài người. Lễ Vu Lan cũng không ngoài tinh thần ấy, nó mang ý nghĩa hết sức lớn lao và hết sức thiết thực cho loài người nói chung và phù hợp với cuộc sống luôn xem trọng tình cảm gia đình của người Việt Nam nói riêng. 

Với giáo lý thậm thâm, đạo Phật được xem là đạo xuất thế. Dù vậy, giáo lý mà Đức Phật thuyết giảng cũng không quên đề cập đến đạo làm con. Điển hình như một đoạn trong Kinh Tăng Chi, Ngài dạy: 

Này các Tỳ-kheo, những gia đình nào mà con cái kính lễ cha mẹ, những gia đình ấy được xem là ngang hàng với Phạm thiên.

Đức Thế Tôn luôn tán dương công ơn cha mẹ và dù được xem là Thầy của ba cõi, Ngài vẫn nghiêng mình trước nắm xương tàn khi nghĩ về công ơn cao dày của cha mẹ. Sự hiếu hạnh của Đấng Giáo chủ còn như vậy, phận làm đệ tử chúng ta sao dám lãng quên.

Thể theo tinh thần đó, hôm nay, nhân Đại lễ Tự Tứ Tăng – Vu Lan báo hiếu và Khánh tuế chư Tôn đức Tăng Ni thêm một tuổi đạo, chư Tôn đức lãnh đạo Giáo đoàn III – Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam đã tổ chức buổi lễ Tri ân báo ân.

Phật tử chúng con chắp đôi tay hoa, thành kính nguyện cầu:

Xin hướng về Vu Lan với nghĩa giải đảo huyền.

Xin hướng về mười phương cùng tâm hiếu vô biên.

Xin cung kính dâng lên đóa tâm hoa, ngưỡng nguyện Tam Bảo mãi trụ thế làm lợi lạc cho chúng con và tất cả chúng sinh.

Xin thành kính đảnh lễ Đức Tổ sư Minh Đăng Quang, người đã khai sáng Đạo Phật Khất Sĩ Việt Nam, để từ đó, sản sinh bao thế hệ Tăng tài tiếp nối hoằng dương đạo pháp, dìu dắt quần sinh.

Chúng con xin kính đảnh lễ tri ân Hòa thượng Giác Thảo, mấy mươi năm trước, người đã đến xứ Vạn Ninh với chúng con bằng những bước chân của vị Du tăng khổ hạnh, rồi từ đó, Đại đức trụ trì kế vị khai sơn, tạo ra ngôi Tịnh xá Ngọc Vạn hùng vĩ này, làm nơi nương tựa tu học cho hàng Phật tử xa gần.

Chúng con xin kính dâng lên hai đấng sinh thành tấm lòng tha thiết, nguyện cầu Tam Bảo gia hộ và dắt dìu cha mẹ mãi mãi đi trên chánh đạo, an lạc trong hiện tại, giải thoát ở tương lai. Xin thành kính đảnh lễ tất cả những bậc cha mẹ dù hiện diện hay vắng mặt, đang hiện còn ở dương thế hay đã quá vãng nhiều năm.

Chúng con kính dâng lên chư vị lãnh đạo dân tộc lòng tri ân sâu sắc, từ các vị minh quân qua các triều đại Đinh, Lê, Lý, Trần… dựng nền độc lập cho đến những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hi sinh qua biết bao thế hệ. Tri ân những chiến sĩ ngày đêm vẫn giữ chắc tay súng để canh giữ bờ cõi quê hương, cho chúng ta cuộc sống thanh bình.

Chúng con xin tri ân đến chúng sinh vạn loại, một miếng cơm ta ăn, một chiếc áo ta mặc đều có công người vất vả.

Trong mối tương duyên trùng trùng, chúng con xin được đảnh lễ tri ân tất cả.

Nam-mô Vu Lan Duyên Khởi Đại Hiếu Mục Kiền Liên Bồ-tát Ma-ha-tát, tác đại chứng minh.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: