CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Cha đã về đây

 

Cha đã về đây với cõi đời,

Cho lòng trẻ dại bớt đơn côi.

Tình thương rộng lớn và vô tận,

Tặng gởi con thơ nét tuyệt vời.

Cha từng vất vả kiếp bôn ba,

Làm thân đại thụ chở che nhà.

Cho con cuộc sống đầy hoa mộng,

Chịu đựng không lời oán thán ra.

Cha chỉ mong rằng che chở con,

Ươm thơm vị ngọt mãi luôn còn.

Miếng cơm trắng mịn tình thương trải,

Ướp cả tâm tình đẹp sắt son.

Cha ước cho con phước thật nhiều,

Cho đời hạnh phúc với tình yêu.

Nên con quyết chí tu và học,

Báo đáp thâm ân vẹn đủ điều.

 

Sợ trẻ cô đơn kiếp lữ hành,

Trên đời giải thoát độ nhân sanh.

Cha cùng tiến bước trên đường đạo,

Cõi Tịnh từ đây kết nhân lành.

 

Trẻ nguyện tu hành chẳng thoái lui,

Tinh chuyên giới luật nghiệp xưa lùi.

Con đường giác ngộ nguyền đi tới,

Tịnh Độ chung nhà hoan hỷ vui.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: