CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐÃ GHÉ THĂM TRANG NHÀ. CHÚC QUÝ VỊ AN VUI VỚI PHÁP BẢO CAO QUÝ !

Chữ hiếu

Chiều nay quét lá sân chùa,

Chợt hình bóng mẹ chợt ùa trong con.

Phong sương dáng mẹ hao mòn,

Tảo tần ngày tháng bảo toàn con thơ.

Rồi con khôn lớn vào đời,

Theo chân Phật Tổ xa rời vòng tay.

Để mẹ mong ngóng từng ngày,

Con ôm chí nguyện từng ngày cầu mong.

Để cho mẹ mãi yên lòng,

Công phu tinh tấn con thông đạo mầu.

Xuất gia chữ hiếu làm đầu,

Độ cho cha mẹ thoát vòng trầm luân.

Bao nhiêu khổ nhọc gian truân,

Đưa mẹ về bến thấy xuân cuộc đời.

Để cho mẹ mãi thảnh thơi,

Vui về cảnh tịnh, rạng ngời Tây phương.

    Chia sẻ với thân hữu:
    In bài viết: